ליד כל קרן נאמנות יש סימון המשלב ספרות ואותיות, ולפיו ניתן לדעת את מדיניות ההשקעות של הקרןשכירים רבים אינם יודעים שביכולתם לקבל החזרי מס בגין פעילותם בשוק ההון.

בשנים 2008 ו-2009 צברו רבים הפסדי הון בגין מכירת ניירות ערך בהפסד.

הפסדים אלו מותרים בניכוי וקיזוז מרווחים עתידיים (למשל בשנת 2010) או כנגד רווחי הון ממקורות אחרים כמו מכירת נכס, קבלת דיבידנדים ועוד.

לשם קבלת החזר המס יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.

את הדו"ח ניתן לערוך לבד או בעזרת רואה חשבון (דבר המומלץ כשהסכומים גדולים)

 

מידע האם יש לכם הפסדי הון בשנים האחרונות ניתן למצוא באתר האינטרנט בו אתם מנהלים את חשבונכם, או ע"י פנייה ליועץ ההשקעות בבנק כדי שיבדוק עבורכם.

המסמך הרשמי נקרא טופס 867 – אישור ניכוי מס במקור מפעילות בשוק ההון.

 

בנוסף, ניתן לקבל החזר ממס הכנסה גם בעבור תרומות למוסדות מוכרים ע"י מס הכנסה, כשגובה ההחזר הוא 35% מסכום התרומות. למי שתורם כספים רבים, ההחזר הינו מאד משמעותי ומומלץ להגיש בקשת החזר.

יש לצרף לבקשה את הקבלות בעבור התרומות, כשסכום מינימום לתרומה מוכרת הינו 400 ₪.

המדריך לעצמאות כלכלית

אם עוד אין לך את המדריך, הירשם כאן וקבל בחינם


לקבלת המדריך, יש למלא כתובת מייל בלבד


דואר אלקטרוני *

שלח לי דואר